Om oss

Opp&Ned har en strategi på å være ledende på montering og service. I en kontinuerlig prosess vil vi utdanne og sertifisere våre montører. Vi søker å inneha de kvalifikasjoner og krav som kan stilles innenfor vårt fag, gjerne et steg foran.

Som siste ledd i en leveranse vil vi representere våre kunder utad. Vi bestreber oss for å gi det beste inntrykk av leveransen med tanke på opptreden, holdning, kommunikasjon og faglig dyktighet. Dette framkommer også ved at vi har nye servicebiler med full opprustning av verktøy og materiell som kan takle de fleste uforutsette endringer i oppdraget samt korrekt uniformering.

Vår filosofi er :

– alltid avslutte et påbegynt arbeid, selv om det oppstår andre ”utfordringer”-
– alltid etablere kontakt med sluttkunden slik at man alltid føler seg vel med leveransen
– aldri utføre arbeid som innlysende ikke er korrekt eller som kan gi sluttkunden inntrykk av dette
– tett dialog mellom montør og kunde/prosjektleder for presise og korrekte beslutninger

Vi ønsker å gi våre kunder en hurtig og presis oppfølging med rapportering og tilbakemelding etter utført arbeid, slik at våre kunder raskt kan få avsluttet sine prosjekter. Dette blir ivaretatt fra vårt ordrekontor som følger opp med sluttførte og spesifiserte ordrebekreftelser etter ordregjennomgang samme dag eller påfølgende dag(er) gjerne pr. e-mail. (Send gjerne Deres bestilling pr. e- mail: firmapost@oppogned.no).
Ved større oppdrag/omprofileringer kan vi ivareta hele den utførende del av: survey, varemottak, distribusjon, montering og lagring.(Eventuelt demontering og godkjent avfalldeponering)