Skiltservice

  • Service på alle typer skilt
  • Utskifting av lyskilder
  • Reparasjon
  • Teknisk kontroll
  • Oppgradering/ombygging til LED

Opp & Ned kan tilby service og reparasjoner av lysskilt og annet profilmateriell.

Service på en tradisjonell lyskasse med lysrør, som står på 12-15 timer i døgnet bør ha service en gang i året, for å opprettholde lyskvaliteten. 
Lysstyrken i lysrørene svekkes etter hvert som gassen brenner opp og fronten blir dekket av et tynt lag veistøv og annen forurensing.
Når et lysrør først begynner å blinke bør service bestilles, for vi vet av erfaring at det ikke er lenge til neste rør kommer etter.
Da bør alle rørene og tennere byttes samtidig. Dette fordi at det som regel er byttet samtidig tidligere, og at man skal slippe å ta kostnaden med å kjøre til og fra for å åpne lyskassen flere ganger i året, for å bytte ett og ett lysrør.
Samtidig som lyskassen er åpen, blir den vasket innvendig og utvendig.

Service på et neonskilt er litt mer avansert, da dette er høyspent, og er belyst med håndformede neonrør. Hvis deler av et neonskilt slutter å lyse kan det være flere alternative feil, som kabelbrann, rør uten gass, ødelagt neontrafo, knust eller sprukket neonrør. Er det ett rør som er utbrent eller har en sprekk tar vi det med oss og pumper det om. Det vil si at det blir renset for gammel farge, gamle elektroder fjernes og nye settes på samtidig med at røret får ny neongass. Hvis de er knust må vi enten tegne de av på skiltet hvor det har vært montert, kunden må ha en rørtegning i 1/1 format eller at vi har tegningen fra før, da Opp & Ned har ca. 4.000 tegninger av komplette skilt.

Vi kan også motta en datafil med tegninger og skriver den så ut for produksjon.
Opp & Ned har som eneste produsent av neonrør i Norge muligheten til å levere rørene på svært kort tid, hvis det haster.

”Hasterør” går ikke ut over normal produksjonstid. Disse blir laget etter ordinær arbeidstid, og vil derfor ikke forlenge leveringstiden til de kundene som allerede venter på rør.