Hjem

body { background-color: #333; transition: all 0.5s ease; } img { width: 1000px; transition: all 0.5s ease; transform: translate(0,0); transform-origin: left top; } img:hover { box-shadow: 0 0 20px #00008B; transform: scale(1.2) translate(1%, 1%); filter: brightness(150%); audio id="sound" src="http://oppogned.no/wp-content/uploads/2023/01/Light.mp3"> } img:hover ~ body { background-color: #555; filter: brightness(110%); } var image = document.getElementByClass("custom-logo-link"); var sound = document.getElementById("sound"); image.addEventListener("mouseover", function(){ sound.play(); });

VI LEVERER OG MONTERER SKILT OG DEKOR I HELE LANDET
Sammen med en  rekke samarbeidspartnere sikrer vi at våre kunder får svært gode priser – både på mindre oppdrag og på større utfordrende prosjekter. Våre tjenester tilbys i hele landet!

Vi er et monterings og serviceselskap med over 20 års erfaring fra bransjen.

Våre montører arbeider til daglig med montering og service av ulike skilt og dekortyper som:

  • Neon-, Diode- og Ledskilt
  • Elektroniske skilt
  • Tradisjonelle lyskasser
  • Plateskilt
  • Foliedekor
  • Stolpe-, tak- og fasadeskilt
  • Innredning og oppheng

Vi holder til i flotte kontorlokaler på Frogner med stor lagerkapasitet som benyttes til oppbevaring av reservedeler og forbruksmateriall, samt reparasjon og forberedelser av utstyr som skal forsendes.

Send oss en henvendelse på mail for mer informasjon vedrørende priser og produktinformasjon.

Firmapost@oppogned.no


Gå inn på vår facebook side og trykk «like» for daglig oppdatering av ferdigstilte prosjekter